Browser resetten

Bij het aanpassen van de instellingen of voorkeuren in de internetbrowser kan het gebeuren dat je iets verkeert instelt en je niet meer weet hoe je dit kunt aanpassen. Of bepaalde functies in de browser werken niet goed meer. Dan is het handig om je gehele browser te resetten. Hieronder leggen we je per browser uit hoe je dit kunt doen.

Weet je nog niet welke browser je gebruikt? Kijk dan eerst op de pagina: Wat is een internetbrowser en hoe herken ik welke ik gebruik?

Chrome resetten

Tekst…tekst…tekst…

Firefox resetten

Tekst…tekst…tekst…

Edge resetten

Tekst…tekst…tekst…

Safari resetten

Tekst…tekst…tekst…

Opera resetten

Tekst…tekst…tekst…